MENU

Informacje ogólne Ubezpieczenie dzieci Programy dopuszczone do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 Plany pracy na rok 2015/2016 Kadra pedagogiczna Opis przedszkola Zdjęcia archiwalne Publikacje nauczycieli RADA RODZICÓW Historia przedszkola Prawa Dziecka Strona pusta Nasze osiągnięcia Jubileusz 25 -lecia Dziękujemy Wyprawka przedszkolaka Kalendarium roku 2017/2018 Kronika naszego przedszkola ZAJĘCIA OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE- WRZESIEŃ 2017 ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU Język angielski - wszystkie grupy - MARZEC TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK - DZIAŁANIA Mała Polska Biega Podstawa Programowa Podróże bliskie i dalekie REKRUTACJA 2016/2017 Piknik 2015 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻE Z NUTKĄ 2015/2016 ILUSTROWANE PRAWA DZIECKA PODZIĘKOWANIA DLA PRZEDSZKOLA NOWY PLAC ZABAW - DOKUMENTACJA

O PRZEDSZKOLU

Opis przedszkola

 


 Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach czynne jest od godz. 6.00-17.00 zapewniając opiekę dzieciom w wieku 2,5-5 lat w godzinach pracy rodziców. Bezplatna Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7:00 do 13:00.

Przedszkole usytuowane jest w południowej dzielnicy Katowic – Piotrowicach, na osiedlu Odrodzenia. Osiedle, na którym znajduje się przedszkole, otoczone jest lasem, łąkami i ogródkami działkowymi oraz zespołem domków jednorodzinnych. Przedszkole otacza ze wszystkich stron duży ogród, w którym znajduje się swoistego rodzaju arboretum z niepowtarzalną architekturą zieleni, dobrze wyposażonym, bezpiecznym placem zabaw oraz wydzieloną działką warzywną, na której dzieci uprawiają warzywa i kwiaty.

Warunki bytowe
Budynek przedszkola oferuje dzieciom jasne, przestronne, słoneczne sale o pow. 75 m2, przy których znajdują się łazienki z przystosowaną do wzrostu dzieci armaturą sanitarną. Dobrze wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna o pow. 125 m2 zachęca przedszkolaki do aktywności fizycznej. Duży hol z wewnętrznym placem zabaw pozwala dzieciom na aktywność także w czasie niepogody. Przedszkole posiada pracownię komputerową, gabinet logopedy i psychologa, garderobę teatralną. Śniadania, obiady i podwieczorki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni przedszkolnej.

Jak pracujemy
W przedszkolu funkcjonuje 8 grup ogólnodostępnych i 1 specjalna dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, natomiast grupa dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących liczy do 8 dzieci. Posiadamy wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny. Odbywają się zajęcia z psychologiem, logopedą i rehabilitantem ruchowym, zajęcia umuzykalniające, zajęcia rozwijające wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą (np. cykliczne koncerty muzyki poważnej, spotkania z teatrem). Nauczyciele z naszego przedszkola piszą programy pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym, jak również wyrównują braki u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach zajęć przedszkolnych przygotowywane są liczne występy, prowadzone są warsztaty teatralne. Poza podstawą programową odbywa się nauka języka angielskiego, rytmika, sesje ruchowe z rodzicami z wykorzystaniem metody W. Sherborne oraz dogoterapia, zajęcia plastyczne, taneczne, komputerowe, ekologiczne, regionalne.
Na życzenie rodziców przedszkole organizuje także naukę religii dla dzieci pięcioletnich.

 

Mając na uwadze ułatwienie przystosowania dziecka do nowych warunków, przedszkole prowadzi program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych.
 

Miejskie Przedszkole nr 93 posiada bardzo bogatą bazę dydaktyczną oraz bazę do zabaw ruchowych, umożliwia dzieciom zabawy na doskonale wyposażonym wewnętrznym i zewnętrznym placu zabaw. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli dzieci biorą udział w licznych konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych. Przedszkole jest organizatorem cyklicznych miejskich spartakiad, rajdów oraz konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 

Przedszkole prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla rodziców wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonych i przystosowanych gabinetach specjalistycznych logopedy i psychologa.

Zapraszamy na historyczną już  wycieczkę po przedszkolu... . Tak było ... .

Zapraszamy na wycieczkę po ogrodzie... . 

Zapraszamy na przedszkolny plac zabaw... .  

 

 

liczba odwiedzin: 13436362