MENU

Rekrutacja do przedszkola 2022/2023 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

 

 

 

 

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA - link

WIRTUALNY SPACER PO PRZEDSZKOLU


 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2211/2022 rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie  poprzez stronę internetową.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się  od 22 marca 2022 godz. 9:00 do 4 kwietnia 2022 godz. 14:00.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola wypełniają deklarację  o kontynuacji od 07.03.2022 do 14.03.2022. Deklaracje będą dostępne u nauczycieli grup.

Sposób postępowania rekrutacyjnego:

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, nie podpisany wniosek nie będzie przyjmowany. O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.


 

liczba odwiedzin: 9341481