MENU

Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola 2023/2024

 

 

 

 

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA - link

Informacja_dla_Rodzica.pdf

NASZE NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE

WIRTUALNY SPACER PO PRZEDSZKOLU


 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2942/2023 rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie  poprzez stronę internetową.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się  od 13 marca 2023 godz. 11:00 do 23 marca 2023 godz. 10:00.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola wypełniają deklarację  o kontynuacji od 27 lutego 2023 do 3 marca 2023. Deklaracje będą dostępne u nauczycieli grup.

Sposób postępowania rekrutacyjnego:

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, nie podpisany wniosek nie będzie przyjmowany. O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.


 

liczba odwiedzin: 13457632