MENU

Opłaty za przedszkole

OPŁATY - LISTOPAD 2023


 

DRODZY RODZICE

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 02/2023/2024 od 01.09.2023r opłata za wyżywienie wynosi 10zł /dzień.

 

Przypominamy, że opłaty za posiłki naliczane są z góry za dany miesiąc a wszystkie nieobecności rozliczane są w następnym miesiącu. Opłaty za pobyt naliczane są po zakończonym miesiącu i obejmują tylko dni obecności dziecka.

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Przypominamy również, że zgodnie ze Statutem Miejskiego Przedszkola nr 93, Dyrektor ma prawo do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w przypadku zalegania rodziców  z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatności.


W związku z wprowadzeniem przez CUW od dnia 01.01.2013 systemu naliczania odsetek za nieterminowe płatności prosimy o nie zaokrąglanie oraz nie naliczanie odsetek do podanych kwot samemu, gdyż są one naliczane w następnym miesiącu.


 

liczba odwiedzin: 13424479