MENU

Informacje ogólne Ubezpieczenie dzieci Programy dopuszczone do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 Plany pracy na rok 2015/2016 Kadra pedagogiczna Opis przedszkola Zdjęcia archiwalne Publikacje nauczycieli RADA RODZICÓW Historia przedszkola Prawa Dziecka Strona pusta Nasze osiągnięcia Jubileusz 25 -lecia Dziękujemy Wyprawka przedszkolaka Kalendarium roku 2017/2018 Kronika naszego przedszkola ZAJĘCIA OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE- WRZESIEŃ 2017 ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU Język angielski - wszystkie grupy - MARZEC TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK - DZIAŁANIA Mała Polska Biega Podstawa Programowa Podróże bliskie i dalekie REKRUTACJA 2016/2017 Piknik 2015 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻE Z NUTKĄ 2015/2016 ILUSTROWANE PRAWA DZIECKA PODZIĘKOWANIA DLA PRZEDSZKOLA NOWY PLAC ZABAW - DOKUMENTACJA

O PRZEDSZKOLU

REKRUTACJA 2016/2017

INFORMACJE O REKRUTACJI 2016/2017

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2016/17, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Uchwały nr XXI/402/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 662/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2016/2017.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego.

Więcej inrormacji... .

Rekrutacja na wolne miejsca na rok szkolny 2016/2017  rozpocznie się  10.03.2016r. od godziny 8.00 i potrwa do  25.03.2016r do godziny 16.00.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci uczęszczające obecnie do naszego Przedszkola, których rodzice wypełnią deklarację o kontynuowaniu edukacji w naszej placówce.

Deklaracje są  już dostępne u nauczycieli grup.

Wypełnioną deklarację należy złożyć u nauczyciela grupy najpóźniej do dnia 3 marca. Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej do przedszkola oraz oddziału „0” w SP nr 27 zostaną podane w najbliższym czasie. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Maria Struzik

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

WYCIECZKA PO PRZEDSZKOLU

liczba odwiedzin: 13436554