MENU

Programy i innowacje programowe przyjęte do realizacji Metody pracy z dzieckiem Czytelnictwo

Programy 2022/2023

Programy i innowacje programowe przyjęte do realizacji

Rodzice zostali zapoznani z propozycją programów za pomocą poczty elektronicznej. 

Poznaje_zawody._Planuje_swoja_przyszlosc(1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 

Program-wychowawczy_Nasze_przedszkole.pdf
 

 

 

2022/23

Grupa

Programy i Innowacje Programowe, Projekty

Pszczółki

3 latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe:

1.„Poranne figle logopedyczne”- profilaktyka rozwoju mowy u dzieci

 

Motylki

3 latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     „Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

                                                

Słoneczka

3,4 latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty:

1.     Zabawy plastyczne poprzez pory roku- rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie różnych technik plastycznych

2.     Udział  w Ogólnopolskim  projekcie edukacyjnym  „Mały miś w świecie literatury”

 

Myszki

4 latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.      Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.      Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty:

1.     Zabawy sensoryczne- pobudzanie do aktywności  poprzez stymulację polisensoryczną.

2.     „One , two, three-  piosenki i zabawy w języku angielskim dla dzieci przedszkolnych

3.     Udział  w Ogólnopolskim  projekcie edukacyjnym  „Mały miś w świecie literatury

 

Żabki

4 latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe

1.     Przedszkolak poznaje zmysły- zabawy sensoryczno-motoryczne wspomagające rozwój dziecka

 

Krasnale

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     Program kompleksowej, wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci z uszkodzonym narządem słuchowym

3.     Program do religii-Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

4.     Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

5.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe:

1.     „Słucham, mówię i poznaję świat”- program autorski dla dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym

2.     Przedszkolak poznaje zmysły- zabawy sensoryczno-motoryczne wspomagające rozwój dziecka

3.     Projekt „Pani literka zaprasza”

4.     „Ja ty i my”- wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka z wadą słuchu.

Misie

4,5latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     Program do religii-Kochamy dobrego Boga”-  Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

1.     Zaczarowana muzyka- zajęcia umuzykalniające metodą aktywnego słuchania Batii Strauss w przedszkolu

2.     Już w przedszkolu kodujemy, bo najlepsi być chcemy

3.     Zuchowa akademia starszaka – dziecko poznaje otaczający go świat poprzez  wyznaczenie małych, własnych celów z wykorzystaniem zdobywania sprawności.

4.     Projekt czytelniczy „Bajeczna księga”- promowanie czytelnictwa  wśród przedszkolaków

Biedronki

5 latki 

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.      Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty:

1.     Sztuka w życiu przedszkolaka”-zajęcia artystyczne z wykorzystaniem metody Batii  Strauss

2.     Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”-ścieżka „Matematyka na macie do kodowania”

3.     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”- wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego

4.  Ogólnopolski Projekcie edukacyjny  „Mały miś w świecie literatury”- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

5.     Klub Małego Włóczykija- projekt ekologiczno-outdoorowy dla dzieci w wieku przedszkolnym

6.     Ogólnopolski  Projekt edukacyjny ”Zabawa w spokojny umysł”- rozwój emocjonalno- społeczny dzieci ze szczególnym zaakcentowaniem umiejętności rozpoznawania, rozumienia, akceptowania  i radzenia sobie z emocjami z wykorzystaniem prostych ćwiczeń oddechowych  oraz innych technik Mindfulnes.

7. Ogólnopolski Projekt Edukacyjno- Artystyczny "Błękitny Zakątek" - rozumienie znaczenia wody i dla ludzi, zwierząt i roślin, wdrażanie do właściwego gospodarowania. 

Rybki

4,5latki

Programy

1.     „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac

2.     Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110

3.     Program do nauczania języka angielskiego3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski

4.     Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe:

1.     „Taniec i rytm”- zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

2.     „W świecie koralików- kształtowanie wyobraźni przestrzennej u dzieci i nauka kodowania

 

Program „Mamo, tato, wolę wodę”

 

 

 

 


 

liczba odwiedzin: 10676496