MENU

Programy i innowacje programowe przyjęte do realizacji Metody pracy z dzieckiem Czytelnictwo

Programy 2023/2024

Programy i innowacje programowe przyjęte do realizacji

Rodzice zostali zapoznani z propozycją programów za pomocą poczty elektronicznej. 

Poznaje_zawody._Planuje_swoja_przyszlosc(1).pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 

Program-wychowawczy_Nasze_przedszkole.pdf
 

 

 

 

Grupa

Programy ,  Innowacje Programowe, Projekty

Misie

3 latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. Program do religii-Kochamy dobrego Boga”-  Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

 1. Zuchowa akademia malucha – dziecko poznaje otaczający go świat poprzez  wyznaczenie małych, własnych celów z wykorzystaniem zdobywania sprawności.

Jeżyki

3 latki 

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2.  Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty:

 1. „Z darami natury świat nie jest ponury”
 2. „Znam, potrafię”

Pszczółki

4 latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

1.„Poranne figle logopedyczne”- profilaktyka rozwoju mowy u dzieci

2.Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

3."Już w przedszkolu kodujemy, bo najlepsi być chcemy"

 

Motylki

4 latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. „Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

 1. „Play with English”
 2. „Tańczące nutki”- innowacja w oparciu o metodę Batti Strauss

 

Słoneczka

4,5 latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty:

 1. Zabawy plastyczne poprzez pory roku- rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie różnych technik plastycznych
 2. „Play with English”

 

Myszki

5 latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2.  Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3.  Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty:

 1. Zabawy sensoryczne- bawię się i rozwijam zmysły
 2. „One , two, three-  piosenki i zabawy w języku angielskim dla dzieci przedszkolnych

 

Żabki

5 latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

 

 1. „Bose żabki”- zabawy ruchowe i relaksacyjne z wykorzystaniem jogi
 2. Dotknij, poczuj, zobacz- międzynarodowy projekt  edukacyjny
 3. .„Wędrująca żaba”- projekt czytelniczy

Biedronki

5latki

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. Program do religii- Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 3. Program do nauczania języka angielskiego3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 4. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

 1. „Taniec i rytm”- zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
 2. „Sportowe zoo”

 

Krasnale

Programy

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo  Wyd. Mac
 2. Program kompleksowej, wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci z uszkodzonym narządem słuchowym
 3. „Słucham, mówię i poznaję świat”- program autorski dla dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym
 4. Program do religii-Kochamy dobrego Boga” Program-dla-przedszkola-nr-AZ-0-0110
 5. Program do nauczania języka angielskiego 3,4,5,6 latków-  autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty  Szulc- Kurpaski
 6. Program do rytmiki dla dzieci przedszkolnych

Innowacje programowe, projekty

 1. Przedszkolak poznaje zmysły- zabawy sensoryczno-motoryczne wspomagające rozwój dziecka
 2.  „Pani literka gości zaprasza”
 3. „Krasnal kolorek inspiruje”

 

 


 

liczba odwiedzin: 13457564