MENU

Informacje ogólne Ubezpieczenie dzieci Programy dopuszczone do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 Plany pracy na rok 2015/2016 Kadra pedagogiczna Opis przedszkola Zdjęcia archiwalne Publikacje nauczycieli RADA RODZICÓW Historia przedszkola Prawa Dziecka Strona pusta Nasze osiągnięcia Jubileusz 25 -lecia Dziękujemy Wyprawka przedszkolaka Kalendarium roku 2017/2018 Kronika naszego przedszkola ZAJĘCIA OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE- WRZESIEŃ 2017 ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU Język angielski - wszystkie grupy - MARZEC TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK - DZIAŁANIA Mała Polska Biega Podstawa Programowa Podróże bliskie i dalekie REKRUTACJA 2016/2017 Piknik 2015 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻE Z NUTKĄ 2015/2016 ILUSTROWANE PRAWA DZIECKA PODZIĘKOWANIA DLA PRZEDSZKOLA NOWY PLAC ZABAW - DOKUMENTACJA

O PRZEDSZKOLU

Informacje ogólne

 


  

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz.: 7.00 -13.00 

 

Organizacja przedszkola

grupa specjalna dla dzieci niedosłyszących
osiem grup dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
logopeda
psycholog
rehabilitant ruchowy
lektor języka angielskiego
specjalista prowadzący zajęcia umuzykalniające
katecheta
  

Dzieciom i rodzicom oferujemy

- jasne, przestronne, słoneczne sale o pow. 75 m2
- przestronną dobrze wyposażoną w sprzęt salę zabaw o pow. 125 m2 .
- grupy liczące do 25 dzieci
- grupę dla dzieci niedosłyszących i niesłyszących liczącą do 8 dzieci
- wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny
- zajęcia z psychologiem, logopedą i rehabilitantem ruchowym
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia rozwijające wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą (m.in.): cykliczne koncerty muzyki poważnej, spotkania z teatrem
- programowanie pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
- warsztaty teatralne
- naukę języka angielskiego
- duży zazieleniony ogród
- plac zabaw zewnętrzny i wewnętrzny
- zajęcia z komputerem
- udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych
- dzieci 5 letnie z wadami postawy objęte są gimnastyką korekcyjną na- terenie przedszkola
- dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy objęte są terapią logopedyczną
- dzieci ze specjalnymi potrzebami objęte są terapią psychologiczną
- poradnictwo specjalistyczne dla rodziców wszystkich dzieci
- zajęcia  w odpowiednio wyposażonych i przystosowanych gabinetach specjalistycznych 

  

Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami przewidzianymi programem nauczania w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe:

 

bezpłatne:
 - gimnastyka korekcyjna
- religia(dla zainteresowanych)

- zajęcia edukacyjne z elementami dogoterapii

-zajęcia taneczne
- kółko origami
- kółko Małych Form Scenicznych

- j. angielski

- rytmika

   

 

liczba odwiedzin: 13855746