MENU

BLOG WSPOMAGAJĄCY dla dzieci, rodziców i nauczycieli

DR ŁUCJA STANICZKOWA BĘDZIE PATRONKĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA

Ubogi jest ten, kto nie zna i nie miłuje ziemi, na której się urodził i żyje.
Podobny jest do drzewa bez korzeni.
Skąd może czerpać soki potrzebne do życia? W jaki sposób będzie owocować?
Jak może on nakarmić swoje dzieci pozytywnymi uczuciami do własnej ziemi,
jeśli sam ich nie zna?
 " 
 /J. Engiel, M. Podlasiecka: „ Zeszyt Edukacji Regionalnej”, Warszawa, 2000, WSiP, s. 5/

EDUKACJA REGIONALNA W NASZYM PRZEDSZKOLU - DAWNIEJ I DZIŚUchwała Rady Miasta Katowice w sprawie nadania imienia dla Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach z dnia 25 stycznia 2024r.


Wsparcie procesu do nadania imienia dr Łucji Staniczkowej Miejskiemu Przedszkolu nr 93 w Katowicach - PODZIĘKOWANIE

OBCHODY TYGODNIA ŚLĄSKIEGO


Poranek Literacki Po Śląsku z Panią Barbarą Kowaczek-JędrasikWIZYTA MARKA SZOŁTYSKA W PRZEDSZKOLU

Uchwala_8-2023-2024(1).docx
WYNIKI KONKURSU "POCZTÓWKA Z KATOWIC"

Regulamin_Konkursu_Plastycznego.doc.pdf
RAJD EKOLOGICZNY - LEŚNO RAJZA - prezentacja
Dzień Niepodległości 2023 w naszym przedszkolu

Uzasadnienie wyboru imienia dla Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach

Wybierając dla przedszkola imię kierowano się przekonaniem, iż patron powinien być narodowości polskiej i reprezentować wartości ważne dla wychowania młodego pokolenia. Celem było również kultywowanie w środowisku przedszkolnym tradycji regionalnych związanych z Górnym Śląskiem. Wybór Łucji Staniczkowej na patrona przedszkola związany był z reprezentowaną przez nią postawą względem popularyzacji edukacji regionalnej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Dr Łucja Staniczkowa była nauczycielką, regionalistką, prekursorką edukacji regionalnej i wiceprezeską Związku Górnośląskiego. Założyła też Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego, któremu przez lata przewodziła. Inicjowała i organizowała wiele przedsięwzięć edukacyjnych m.in. Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego, Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie na Uniwersytecie Śląskim, Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów czy Regionalny Przegląd Pieśni im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Działania dr Łucji Staniczkowej są godne naśladowania i stanowią przykład dla młodych ludzi. Zaangażowanie w pracę na rzecz edukacji regionalnej, realizacja postawionych celów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, umiejętność integracji środowisk i inspirowanie to cechy, które są godne naśladowania, a którymi dr Łucja Staniczkowa mogła się poszczycić. Nadanie imienia przedszkolu: Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach im. Łucji Staniczkowej pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi, nada mu charakter i uczyni rozpoznawalnym. Skupi uwagę dzieci, nauczycieli i rodziców wokół przesłań patrona, które będą je integrować, wzbogacać jej tradycje oraz nadadzą indywidualną tożsamość. Pozwoli to również kultywować tradycje Górnego Śląska, jak i rozwijać postawę patriotyczną względem Polski.

Lista artykułów

liczba odwiedzin: 13806089