MENU

Kalendarium

na rok szkolny 2023/2024

Kalendarium 2023/24

Data

 Działanie

                                           WRZESIEŃ

31.08.23 godz.17

(czwartek)

Zebranie dla rodziców

08.09.23 (piątek)

Narodowe czytanie (Nad Niemnem) grupy Słoneczka, Myszki

11.09.23 (poniedziałek)

Narodowe czytanie (Nad Niemnem) Żabki, Biedronki

15.09.23 (piątek)

Narodowy Dzień Sportu- zajęcia w grupach oraz w ogrodzie                o charakterze sportowym

18.09.23

(poniedziałek)

„Sprzątanie Świata” - zajęcia dydaktyczne w grupach dotyczące segregacji śmieci oraz akcji ograniczania zużycia surowców. Wyjście na teren ogrodu przedszkolnego oraz osiedla Odrodzenia – zbiórka śmieci.

18.09.23 (poniedziałek)

Jesienna sesja zdjęciowa

20.09.23(Środa)

Dzień Przedszkolaka - Dzień Bajtla- 

Piżama party- zabawy ruchowe na holu 

22.09.23( piątek)

Powitanie jesieni –  Dzień Zdrowego Odżywiania. Promowanie zdrowego odżywiania w okresie jesiennym, wykorzystanie sezonowych warzyw i owoców. Wykonanie soków

27.09.23 godz.16.30 ( środa)

Gra terenowa – „Moja ulica, moja dzielnica’- dla rodziców i dzieci.

 

29.09.23( piątek)

Poranek Literacki- Dzień Głośnego Czytania-                  zaproszenie uczniów z sąsiedniej szkoły (SP27)

                                                             PAŹDZIERNIK

02.10.23-31.10.23

Konkurs plastyczny rodzinny- „Tutaj byłem”- zaprezentowanie              w formie plastycznej zabytków i ciekawych miejsc Śląska

04.10.23 (środa)

Światowy Dzień Zwierząt-zbiórka na schronisko ( karma dla zwierząt  i zabawki dla zwierząt)

06.10.23 (piątek) godz. 11

Wyjazd do teatru w Pałacu Młodzieży na spektakl:                    Baśń o tolerancji- ” Nasz  Szrek”

Biedronki, Słoneczka, Pszczółki, Myszki

10.10.23(wtorek)

Dzień Drzewa (Strom) – zajęcia w grupach

13.10.23  godz.10 (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej-  występ grupy Pszczółki

18.10.23(środa)

Rajd Ekologiczny- „Fauna i flora Katowic”.                      Zapoznanie z zawodem- feszter - leśniczy.

Udział biorą  grupy: Żabki, Słoneczka, Biedronki, Myszki, starsze Krasnale

24.10.23 godz.17   (wtorek)

Pasowanie na przedszkolaka w grupie Jeżyki i Misie

27.10.23 godz.9.15

(piątek)

Pasowanie na przedszkolaka w grupie Krasnale

09.10.2023

Poranek literacki z Panią Barbarą Kowaczek- Jędrasik - "Tam, kaj rodzom sie djamynty”

         LISTOPAD

02.11.23-30.11.23

Konkurs plastyczny regionalny objęty  honorowym patronatem miasta Katowice: „Pocztówka z mojej miejscowości”

06.11.23

(poniedziałek)

„Dzień Postaci ze śląskich bajek ” – zajęcia dydaktyczne w grupach.

10.11.23 godz.10.30 (piątek)

Dzień Niepodległości - występ grupy BIEDRONKI

Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu" - wspólne śpiewanie hymnu Polski o godz. 11:11 

13.11.23- 17.11.23

Konsultacje indywidualne  z rodzicami w terminie podanym przez wychowawców /Zebrania grupowe z rodzicami

16.11. 23 (czwartek)

Dzień Tolerancji – zajęcia tematyczne w grupach, pogadanki, działania twórcze, wykorzystanie metod aktywizujących lub innych, odpowiadające potrzebom dzieci, dostosowane do ich możliwości

20.11.23 (poniedziałek)

Dzień Praw Dziecka- zajęcia tematyczne w grupach

24.11.23 (piątek)

Dzień Misia - Niedźwiadek Puch - zajęcia tematyczne w grupach

30.11.23 (czwartek)

Andrzejki

30.11.23  (czwartek) Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Lets sing"- 2edycja

                                                                  GRUDZIEŃ

 

27.11.23- 04.12.23

 

 

 

„My som  stond” - Tydzień Śląski - zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami, gwarą; poznanie wzorów i ornamentów ludowych, tańców  i przyśpiewek ludowych, zabaw, potraw śląskich

29.11.2023

Poranek  literacki „Śląskie legendy”- gość: Marek Szołtysek

01.12.23 (piątek)

Dzień Osób Niepełnosprawnych

01.12.23 godz.17

 (piątek)

„Biesiada śląska”- występ dla rodziców        z grupy Żabek

04.12.23  poniedziałek 10.30

„Biesiada śląska”- występ z okazji Barbórki – grupa Żabki

06.12.23( środa)

Mikołaj, sesja zdjęciowa

11.12.23 godz17 (poniedziałek)

Występ świąteczny grupa Pszczółki

12.12.23  godz.17 (wtorek)

Występ świąteczny grupa Słoneczka              i Motylki

13.12.23  godz.17 (środa )

Występ świąteczny grupa Biedronki

14.12.23 godz.17 (czwartek)

Występ świąteczny grupa Myszki

15.12.23 

godz. 9.15( piątek)

Występ świąteczny grupa:

"Krasnale" 

 

18.12.23 godz.17

(poniedziałek)

Występ świąteczny grupa Misie

19.12.23  godz.17 (wtorek)

Występ świąteczny grupa Jeżyki

20.12.23 (środa)

Wigilia w grupach -Slonsko wilijo- poznanie tradycji  i zwyczajów Górnego Śląska związanych z Bożym Narodzeniem

20.12.23 godz.17   (środa)

Warsztaty świąteczne Żabki

22.12.23(piątek)

Powitanie Zimy - Dzień Zdrowego Odżywiania. Promowanie zdrowego odżywiania w okresie zimowym. Wykonanie zdrowego soku

                                                                STYCZEŃ

15.01.24  9.30 (poniedziałek)

Dzień Babci i Dziadka -  Biedronki

16.01. 24 godz. 9.30 (wtorek)

Dzień Babci i Dziadka - Pszczółki

17.01.24 godz.9.30( środa)

Dzień Babci i Dziadka - Myszki

18.01.24 godz.9.30 ( czwartek)

Dzień Babci i Dziadka - Misie

19.01.24  godz. 9.30 (piątek)

Dzień Babci i Dziadka - Krasnale

22.01.24 godz.9.30 ( poniedziałek)

Dzień Babci i Dziadka -  Słoneczka, Motylki

23.01.24 godz. 10 (wtorek )

Dzień Babci i Dziadka –Żabki

Dzień Babci i Dziadka - Misie

24.01.24 9.30(środa)

Dzień Babci i Dziadka- Jeżyki

25.01.2024 (czwartek)

26.01.24  (piątek)

Bal przebierańców

29.01.24 – 11.02.24

Ferie zimowe

                                                                     LUTY

08.02.24 (czwartek)

Dzień Bezpiecznego Internetu- zajęcia         w grupach

15.02.24 godz.17 (czwartek)

Zebranie zrodzicami

21.02.24 (środa)

Międzynarodowy dzień języka ojczystego-  Poranek literacki- spotkanie  z Mateuszem Świstakiem

                                                                  MARZEC

01.03.24 godz.11 (piątek)

Wyjazd  do Pałacu Młodzieży  na spektakl    „ Brzechwolandia” grupy: Żabki, Motylki, Jeżyki, Misie, Krasnale

21.03.24  (czwartek)

Pierwszy dzień  wiosny – Dzień Zdrowego Odżywiania. Promowanie zdrowego odżywiania w okresie wiosennym. Wykonanie zdrowych kanapek,  przemarsz    z marzanną po osiedlu

21.03.24 godz.17 (czwartek)

Występ wielkanocny dla rodziców z grupy Motylki

26.03.24  9.30 (wtorek)

Występ Wielkanocny dla przedszkolaków- grupa Motylki

27.03.24 (środa)

Zajączek w przedszkolu -                        Hazok w przedszkolu -                        śniadanie wielkanocne w grupach

                                                               KWIECIEŃ

02.04.24 (wtorek)

Dzień Książki dla dzieci ; 

Konkurs recytatorski w gware śląskiej: "Przedszkolaki lubią wiersze”

08.04.24 godz. 9.30

(poniedziałek)

Światowy Dzień Zdrowia- spartakiada  sportowa grup Żabki, Myszki, Biedronki, oraz zerówek z SP27  i Przedszkola 78

 

Mini Spartakiada przedszkolaków grup Motylki, Pszczółki, Słoneczka

11.04.24 godz.9.30 (czwartek)

Spartakiada integracyjna- grupa Krasnale        i ośrodek „ Odrodzenie”

17.04.24 godz.17

(środa)

Zebranie z rodzicami

22.04.24- 26.04.24

Dbamy o ziemię- tydzień bez zabawek, wykonywanie zabawek z odpadów

24.04.24  godz.9.30 (środa)

„Dzień Ziemi” – występ grupy Myszki

29.04.24 (poniedziałek)

„Dzień Tańca”- zabawy taneczne                   w grupach

Kwiecień

Konkurs „Discowizja”- IV konkurs międzyprzedszkolny on-line

29.04.24- 02.05.24

 Dni Patriotyczne - Dzień Flagi, Święto Pracy, Dzień Konstytucji

                                                                        MAJ

Maj

Sprintem do Maratonu- Organizacja imprezy sportowej na terenie szkoły, integracja środowisk

 

Poranek literacki- spotkanie z Grzegorzem Chudym

15.05.24 godz.17(środa)

Dzień Mamy i Taty  w grupie Krasnale

20.05.24  (poniedziałek)

Dzień Mamy i taty  w grupie Pszczółki

22.05.24 godz.17 (środa)

Dzień Mamy i taty w grupie Motylki

24.05.24 godz13   (piątek)

Uroczystość nadania imienia przedszkolu oraz festyn dla rodziców

27.05.24  godz.17 (poniedziałek)

Dzień mamy i taty  w grupie Misie

28.05.24 godz.17 (wtorek)

Dzień mamy i taty  w grupie Jeżyki

                                                                 CZERWIEC

03.06. 24 (poniedziałek)

„Dzień Dziecka” – zabawy i gry                       w ogrodzie

20.06.24   (czwartek)

Powitanie Lata - Dzień Zdrowego Odżywiania. Promowanie zdrowego odżywiania w okresie letnim.

liczba odwiedzin: 13805892