MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

INWENTARZ


MP93.2112-1/12

Ogłoszenie w sprawie zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 93 w Katowicach, działając na podstawie przepisów:

  • § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym  (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624)
  • pkt II.11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice

po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego (powołanej zarządzeniem Nr 6/12Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 93 z 25.06.2012 r.) informuje, że istnieje możliwość przekazania w trybie § 38 ust. 1 powołanego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów majątku ruchomego wskazanego w załączonym wykazie (tabeli).

Wykazany sprzęt jest nieprzydatny w Miejskim Przedszkolu Nr 93, nie mniej może być wykorzystany w innych jednostkach organizacyjnych lub instytucjach.

 

 


Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 30.06.2014r.
Czas wytworzenia: 01.09.2007r.


liczba odwiedzin: 9355353