MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

KONTROLE


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 2021
showWydrukPage(5).pdf


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa:  https://cuwkatowice.bip.gov.pl


Kontrole 2021

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

 


Kontrole 2020

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

BRAK KONTROLI


Kontrole 2019

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

PSSE Katowice
Dnia: 11.10.2019r.

Zakres kontroli:
Kuchnia

Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2018

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

PSSE Katowice
Dnia: 23.04.2018r.

Zakres kontroli:
Odszczurzanie

Zalecenia: bez zaleceń

KO Katowice
Dnia: 19.06.2018r.
Nabór do przedszkola

Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2017

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

PSSE Katowice
Dnia: 3.03.2017r.

Zakres kontroli:
Kontrola jadłospisu dekadowego

Zalecenia: bez zaleceń

ZUS Chorzów
Dnia: 17.02.2017r.

Zakres kontroli:
Zgodnie z upoważnieniem

Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2016

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

PSSE Katowice
Dnia: 7.03.2017r.

Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego przedszkola

Zalecenia: wg. protokołu

UM Katowice
Dnia: 20.01.2016

Zakres kontroli:
Ocena dyrektora przedszkola

-  Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2015

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

KO Katowice
Dnia: 15.12.2015

Zakres kontroli:
Ocena dyrektora przedszkola

-  Zalecenia: bez zaleceń

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

KO Katowice
Dnia: 18.06.2015

Zakres kontroli:
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu

-  Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2014
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

PSSE Katowice
Dnia: 22.12.2014

Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych
-  Zalecenia:

  1. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach kuchni, zmywalni naczyń stołowych na I piętrze i na parterze, obieralni warzyw i magazynach spożywczych.
  2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego stoły produkcyjne, blaty oraz szafki w kuchni i zmywalniach naczyń stołowych.

PSSE Katowice
Dnia: 21.06.2014

Zakres kontroli:
Ocena stanu sanitarnego przedszkola
-  Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2013
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

KO Katowice
Dnia: 21.05.2013-10.06.2013r.
Ewaluacja zewnętrzna
Wynik ewaluacji: link
 

KO Katowice
Dnia: 15.05.2013r.
Organizacja opieki nad dziećmi w przedszkolu
- Zalecenia: brak zaleceń

PSSE Katowice
Dnia: 18.11.2013r.
Ocena stanu sanitarnego w przedszkolu
- Zalecenia: brak zaleceń
 


Kontrole 2012

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

Brak kontroli


Kontrole 2011
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:


ZUS O/Chorzów
Dnia: 27.09.2011r.
- Zalecenia: brak zaleceń
 

PSSE Katowice
Dnia: 26.06.2011r..
Ocena stanu sanitarnego kuchni
- Zalecenia: brak zaleceń


Kontrole 2010
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

Prezydent Miasta Katowice
Dnia: 03.12.2010r.
Ocena pracy dyrektora
- Ocena wyróżniająca

KO Katowice
Dnia: 29.06.2010r.
Obserwacja w komisjach kwalifikacyjnych
- zalecenia: brak zaleceń

WE UM Katowice
Dnia: 21.01.2010r.
Kontrola przeglądów - książka obiektu budowlanego
- zalecenia: brak zaleceń
 


Kontrole 2009
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

Prezydent Miasta Katowice
Dnia: 02-20.11.2009r.
Kontrola problemowa za 2008r.
Realizacja planu wydatków i dochodów.
Gospodarka żywieniowa
- zalecenia: brak zaleceń


KO Katowice
Dnia: 18.08.2009r.
Nabór dzieci sześcioletnich
- zalecenia: brak zaleceń

KO Katowice
Dnia: 24.03.2009r.
Organizacja pracy przedszkola
- zalecenia: brak zaleceń

 


Kontrole 2008
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

ARR Katowice
Dnia: 06.10.2008r.
Szklanka mleka - dopłata do mleka
- zalecenia: brak zaleceń
 

WE UM Katowice
Dnia: 12.09.2008r.
Kontrola dokumentacji i przeglądów obowiązkowych
- zalecenia: brak zaleceń

KO Katowice
Dnia:
Diagnoza organizacji kształcenia i wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu
Organizacja wczesnego wspomagania
- zalecenia: brak zaleceń

 


Kontrole 2007
Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

KO Katowice
Dnia: 28.11.2007r.
Kontrola przygotowania przedszkola do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2007/2008
- zalecenia: brak zaleceń


Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 30.06.2014r.
Czas wytworzenia: 01.09.2007r.


liczba odwiedzin: 9355345