MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW


Dyrektor oraz wyznaczeni pracownicy przyjmują podania i wnioski od interesantów.

Sprawy można załatwić korespondencyjnie kierując je na adres :
 

Miejskie Przedszkole Nr 93
ul.Łętowskiego24
40-648 Katowice


Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udzielają upoważnieni pracownicy przedszkola ( poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do 15.00 ).


Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 30.06.2014r.
Czas wytworzenia: 01.09.2007r.


liczba odwiedzin: 9355589