MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

BIP MAJATEK


Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

UCHWAŁA NR 1241/00

ZARZĄDU MIASTA KATOWICE z dnia 30.06.2000 r 
Decyzja Nr GGM72244/9/56/98 

oraz Decyzja Prezydenta Miasta Katowice  GM-IV.6844.2.1.2013.KK

w sprawie oddania w trwały zarząd nieodpłatnie na czas nie oznaczony na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łętowskiego 24.

Majątek ruchomy MP93 - stan na dzień 1.09.2019r.
Nazwa przedmiotu Symbol/Nr dowodu Ilość zakupiona Jm Wartość bieżąca
Budynek środki trwałe 1 szt. 1 275 884,13 zł
plac zabaw zewnętrzny Środki trwałe 1 szt. 348 800,00 zł
pozostałe środki trwałe Srodki trwałe     108 169,79 zł
        1 841 023,71 zł

18.10.2019r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach.

11.04.2016r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach.


Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 30.06.2014r.; 18.10.2019r.
Czas wytworzenia: 01.09.2007r.


liczba odwiedzin: 13436202