MENU

O grupie Aktualności dla rodziców Ważne daty Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca GALERIA ZDJĘĆ Filmy Projekty i innowacje w grupie Misie Nauka zdalna

Grupa MISIE

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY MISIE 

 

Godziny pracy grupy: 6.30 - 16.30

  6.30 – 8.30

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
 • Przygotowania do śniadania, kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny.

  8.30 – 9.00

 • Śniadanie

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

  9.00 –11.30

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Przygotowanie do obiadu

 11.30 – 12.00

 • Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajenie do zdrowego odżywiania się

 12.00 - 14.00

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15

 

 

 • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijajacym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne przed posiłkiem

 

14.15- 14.45

 

 

15.00- 16.30

 

 • Podwieczorek - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.
 • Gry i zbawy stolikowe
 • Rozchodzenie się dzieci.
 • Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, z posznowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwośc dziecka w odniesienou do wielu aktywności

 

     Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda,  rytmika, zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe, język angielski, religia- zgodnie z harmonogramem grupy. 

 

 

        

liczba odwiedzin: 10345573