MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka kompleksowa Ważne daty Zdjęcia Projekty i innowacje realizowane w grupie Biedronki Realizacja innowacji i projektów Nasze urodzinki NAUCZANIE ZDALNE

Grupa BIEDRONKI

Tematyka kompleksowa

 

PAŹDZIERNIK 2022

TEMATYKA

03.10.22 – 07.10.22 – Jesień na działce

10.10.22 – 14.10.22 -  Nasze rodziny

17.10.22 – 21.10.2022 –  Nasi domowi ulubieńcy

24.10.2022 – 28.10.2022 – Domy i domki

08.10.2022 - 23.10.2022 - Code Week

Dziecko:

 • wnikliwie obserwuje otoczenie podczas wycieczki
 •  rozpoznaje i nazywa warzywa
 • odpowiada na pytania dotyczące historyjki
 • zna pory dnia; opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 • śpiewa piosenkę i rytmicznie klaszcze
 • rozpoznaje  i nazywa cyfry: 1-10
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • podejmuje zaproponowane działania, analizuje, wyciąga wnioski
 • wymienia członków swojej rodziny
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy
 • prawidłowo nakrywa do stołu
 • rozpoznaje  i nazywa figurę geometryczną – kwadrat, trójkąt
 • rozpoznaje wybrane zawody; wypowiada się na temat pracy zawodowej swoich rodziców
 • podaje przykład pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze
 • wypowiada się na temat psich zwyczajów
 • wypełnia ograniczoną konturem powierzchnię ścinkami wełny
 • reaguje ruchem na zmianę wysokości dźwięków
 • określa liczebność danego zbioru
 • łączy ze sobą różne elementy według własnych pomysłów
 • stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze (drugie, trzecie…) piętro, strych
 • rysuje rodzinę na tle własnego domu

 

CODE WEEK

Cele warsztatów:
• Upowszechnienie kodowania,
• Pokazanie, że kodowanie nie jest trudne, a realizacja aktywności związanych z
kodowaniem nie wymaga dostępu do sprzętu komputerowego,
• Rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
• Kształtowanie zadaniowego podejścia do stawianych problemów,
• Upowszechnianie europejskiej inicjatywy jaką jest CodeWeek,
• Integracja grupy przedszkolnej
• Wspólna kreatywna zabawaWRZESIEŃ 2022

TEMATYKA

 „Przedszkole – drugi dom”    01.09 - 02.09   

 „Przedszkole – drugi dom”   05.09 - 09.09 

 „Uliczne sygnały”                  12.09 – 16.09

„Jesień w lesie”                   19.09 – 23.09

„Jesień w sadzie”                 26.09 – 30.09

 

liczba odwiedzin: 9340914