MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka kompleksowa Ważne daty Zdjęcia Projekty i innowacje realizowane w grupie Biedronki Nasze urodzinki NAUCZANIE ZDALNE

Grupa BIEDRONKI

Tematyka kompleksowa

 

Luty 2023

30.01 – 03.02 – W krainie baśni

06.02 – 10.02 – Zimowe zabawy

13.02 – 17.02 – Tak mija nam czas

20.02 – 24.02 -  Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele

- rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych

- rozpoznawanie bohaterów znanych baśni

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

- prezentowanie swoich wiadomości we współdziałaniu z innymi

- rozwijanie integracji percepcyjno-motorycznej

- zapoznanie z nazwami dni tygodnia

- poznanie znaków: równości, mniejszości i większości

- rozwijanie sprawności manualnej

- zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni, zapoznanie z pracą księgarza i drukarza

- rozwijanie mowy i myślenia

- tworzenie części wspólnej dwóch zbiorów

- rozwijanie myślenia przyczyno-skutkowego

- zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek

- wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu

- rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania w zespole

- wprowadzenie zapisu dodawania

- poznawanie pracy zegarmistrza

- zachęcanie do hodowania roślin

- kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspektach kardynalnym i porządkowym

- próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

- wprowadzenie zapisu odejmowania

- rozwijanie zainteresowania naukami typu fizyka, astronomia

- zapoznanie z zawodem fizyka (naukowca), astrofizyka, astronauty

STYCZEŃ 2023

TEMATYKA:

02.01 – 05.01        Zimowe potrzeby ptaków.

09.01 – 13.01        Rodzice rodziców.

16.01 – 20.01        Ferie zimowe.

23.01 – 27.01        Ferie zimowe.

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
 • zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
 • rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
 • przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 •  przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 •  współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczest­niczenie  w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i rachowania na konretach w zakresie 10
 • utrwalanie świadomości własnego ciała - prawa i lewa strona

GRUDZIEŃ 2022

TEMATYKA

28.11 - 02.12 - Tydzień Śląski

05.12 - 09.12 - Każdy może zostać świętym Mikołajem

12.12 - 16.12 - Nadchodzi zima

19.12 - 23.12 - Święta tuż, tuż...

Cele wychowawczo - dydaktyczne

 • rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • nazywanie figur geometrycznych
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i rachowania na konretach w zakresie 10
 • utrwalanie świadomości własnego ciała - prawa i lewa strona
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczest­niczenie  w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w  zimowej szacie  
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżnej
 • poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwa­gi na zanieczyszczenia, które zatrzymująw so­bie
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych z obchodami Tygodnia Śląskiego,  świętami Bożego Naro­dzenia
 • poznanie elementów gwary śląskiej
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • systematyczne wzbo­gacanie kącika o nowe pozycje  z zakresu lite­ratury dziecięcej
  słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się
  z obrazków lub tekstu przez nie ułożonego, a zapisanego przez na­uczyciela.
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

-------------------------------------------

LISTOPAD 2022

TEMATYKA 

31.10 – 04.11 – Urządzenia elektryczne

07.11 – 11.10 – Co robić w taki smutny czas?

14.11 – 18.11 – Zdrowie naszym skarbem

21.11 – 25.11 – A deszcz pada i pada

28.11 – 02.12 – Tydzień Śląski 

Cele wychowawczo - dydaktyczne : 

- rozwijanie umiejętności szeregowaniai klasyfikowania

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

- rozwijanie intuicji geometrycznej

- nazywanie figur geometrycznych

- utrwalanie umiejętności przeliczania i rachowania na konjretach w zakresie 10

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią oraz zimą , występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

(zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze obchodami Tygodnia Śląskiego,  świętami Bożego Naro­dzenia, 

– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

– tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- aktywne uczestnictwo w przedstawieniach na forum przedszkola

- podejmowanie działąlności plastyczno- technicznej podczas zajęć tematycznych

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych
 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)
 • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków,
 • ograniczenie napojów gazowanych

−   przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

 

PAŹDZIERNIK 2022

TEMATYKA

03.10.22 – 07.10.22 – Jesień na działce

10.10.22 – 14.10.22 -  Nasze rodziny

17.10.22 – 21.10.2022 –  Nasi domowi ulubieńcy

24.10.2022 – 28.10.2022 – Domy i domki

08.10.2022 - 23.10.2022 - Code Week

Dziecko:

 • wnikliwie obserwuje otoczenie podczas wycieczki
 •  rozpoznaje i nazywa warzywa
 • odpowiada na pytania dotyczące historyjki
 • zna pory dnia; opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 • śpiewa piosenkę i rytmicznie klaszcze
 • rozpoznaje  i nazywa cyfry: 1-10
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • podejmuje zaproponowane działania, analizuje, wyciąga wnioski
 • wymienia członków swojej rodziny
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy
 • prawidłowo nakrywa do stołu
 • rozpoznaje  i nazywa figurę geometryczną – kwadrat, trójkąt
 • rozpoznaje wybrane zawody; wypowiada się na temat pracy zawodowej swoich rodziców
 • podaje przykład pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze
 • wypowiada się na temat psich zwyczajów
 • wypełnia ograniczoną konturem powierzchnię ścinkami wełny
 • reaguje ruchem na zmianę wysokości dźwięków
 • określa liczebność danego zbioru
 • łączy ze sobą różne elementy według własnych pomysłów
 • stosuje słowa: piwnica, parter, pierwsze (drugie, trzecie…) piętro, strych
 • rysuje rodzinę na tle własnego domu

 

CODE WEEK

Cele warsztatów:
• Upowszechnienie kodowania,
• Pokazanie, że kodowanie nie jest trudne, a realizacja aktywności związanych z
kodowaniem nie wymaga dostępu do sprzętu komputerowego,
• Rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia,
• Kształtowanie zadaniowego podejścia do stawianych problemów,
• Upowszechnianie europejskiej inicjatywy jaką jest CodeWeek,
• Integracja grupy przedszkolnej
• Wspólna kreatywna zabawaWRZESIEŃ 2022

TEMATYKA

 „Przedszkole – drugi dom”    01.09 - 02.09   

 „Przedszkole – drugi dom”   05.09 - 09.09 

 „Uliczne sygnały”                  12.09 – 16.09

„Jesień w lesie”                   19.09 – 23.09

„Jesień w sadzie”                 26.09 – 30.09

 

liczba odwiedzin: 10676548