MENU

Wydarzenia w grupie O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Programy i innowacje

Grupa SŁONECZKA

Tematyka miesiąca

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W MIESIĄCU WRZEŚNIU

1. " To jestem ja "   01.09.-02.09.2022r.

2. " Pierwszy raz w przedszkolu"    05.09.- 09.09.2022r.

3. " Moja grupa"      12.09.-16.09.2022r.

4. " Nadeszła jesie19.09. - 23.09.2022r.

5. " Co robią zwierzęta jesienią?" 26.09. - 30.09.2022r.

 

CELE:

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi
 • korzystanie z toalety
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek 

 

liczba odwiedzin: 9343523