MENU

Wydarzenia w grupie O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Programy i innowacje

Grupa SŁONECZKA

Tematyka miesiąca

 

TEMATYKA W MIESIĄCU LUTYM

1. " W Świecie baśni" 30.01.- 03.02.2023r.

2. " Jestem muzykiem " 06.02.- 10.02.2023r.

3. " Bawimy się w teatr" 13.02.- 17.02.2023r.

4. " Jestem sportowcem" 20.02.- 24.02.2023r.

5. " Budowle" 27.02.- 03.03.2023r.

CELE:

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,
 • odpowiadanie na pytania.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • naśladowanie zdań poprawnie formułowanych przez dorosłych,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • słuchanie po polsku bajek, baśni i legend innych narodów.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki.
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
 • zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,

obserwowanie środowiska przyrodniczego;

 

 

TEMATYKA W MIESIĄCU STYCZNIU

1. " Zima, zima" 02.01.- 05.01.2023r.

2. " Babcia i dziadek" 09.01. - 13.01.2023r.

3. " Jestesmy samodzielni w kuchni" 16.01. - 20.01.2023r.

4. " Chciałbym być matematykiem" 23.01. - 27.01.2023r.

Cele :

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),\
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

TEMATYKA W MIESIĄCU GRUDNIU

1."Czekamy na zimę " 05.12.- 09.12.2022r.

2. " Zwierzęta są głodne" 12.12.- 16.12.2022r.

3. " Święta tuż, tuż..."  19.12.- 23.12.2022r.

4. " Zimo, baw się z nami" 27.12.- 30.12.2022r.

CELE:

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • korzystanie z toalety.
 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

 

TEMATYKA W MIESIĄCU LISTOPADZIE

1. " Urządzenia w moim domu" 02.11.- 04.11.2022r.

2. " Pada deszcz" 07.11.- 11.11.2022r.

3. " Dbamy o zdrowie" 14.11.- 18.11.2022r.

4. " Domowi ulubieńcy" 21.11.- 25.11.2022r.

5. " W świecie dinozaurów" 28.11. - 30.11.2022r.

CELE:

 • zakładanie ubrań, butów,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,  masy piankowej
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • korzystanie z toalety.
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

1. " Smaczne warzywa"  03.10. - 07.10.2022r.

2. " Jesień w sadzie" 10.10.- 14.10.2022r.

3. " Jaki jestem?" 17.10.- 21.10.2022r.

4. " Moje zmysły" 24.10.- 28.10.2022r.

CELE:

 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • rozpoznawanie smaku,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • uczestniczenie w krótkim programie artystycznym,
 • nazywanie barw podstawowych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, masy solnej.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • odpowiadanie na pytania,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • składanie ubrań przed leżakowaniem.
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków, (ograniczenie napojów gazowanych).
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • odpowiadanie na pytania.
 • wskazywanie wymienionych części ciała
 • nazywanie danych części ciała, rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • rysowanie na dowolne tematy,
 • wskazywanie wymienionych części ciała,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA W MIESIĄCU WRZEŚNIU

1. " To jestem ja "   01.09.-02.09.2022r.

2. " Pierwszy raz w przedszkolu"    05.09.- 09.09.2022r.

3. " Moja grupa"      12.09.-16.09.2022r.

4. " Nadeszła jesie19.09. - 23.09.2022r.

5. " Co robią zwierzęta jesienią?" 26.09. - 30.09.2022r.

 

CELE:

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi
 • korzystanie z toalety
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek 

 

liczba odwiedzin: 10699888