MENU

O grupie Wydarzenia w grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Programy i innowacje

Grupa SŁONECZKA

Ramowy rozkład dnia


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE SŁONECZKA

Godziny pracy grupy:

08:00 -16:00

 

08.00-08.30

Zabawy integrujące grupę.

Zabawy ruchowe.

Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalet                     i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny  i intymności.

8.30 – 9.00

Śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 – 11.30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Pobyt na świeżym powietrzu.

Przygotowanie do obiadu.

Religia ( zgodnie z harmonogramem)

11.30- 12.00  

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się.

12.00 – 14.15

Zajęcia relaksacyjne i wyciszające.

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

14.30 -16.00

Rozchodzenie się dzieci.

Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieciom. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu aktywności.

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami: rytmika, zajęcia z języka angielskiego,  religię (dla chętnych), zajęć rozwijających uzdolnienia sportowe zgodnie z harmonogramem grupy. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program ;

„Program Wychowania Przedszkolnego”  Wiesławy Żaby -  Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wyd. MAC

 

 

 

 

liczba odwiedzin: 13424288