MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka kompleksowa Ważne daty Informacje dla rodziców Wydarzenia w grupie Filmiki Nauczanie zdalne

Grupa ŻABKI

Ramowy rozkład dnia

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE „ŻABKI”

Godziny pracy grupy:

06:30 -16:30

 

6.30 – 8.30

 

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
 • Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny.

8.30 – 9.00

 

 • Śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 –11.30

 

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Pobyt na świeżym powietrzu. 
 • Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00

 

 • Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się

 

12.00-14.15

 • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny , wolniejszy lub przyspieszony.
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Religia (dla chętnych)
 • Przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.45

 

 • Podwieczorek – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
  Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

14.45– 16.30

 

 • Rozchodzenie się dzieci
 • Wspieranie samodzielnej eksploracji świata,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieciom
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu aktywności

 

 

Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o 

„Program Wychowania Przedszkolnego” Wiesławy Żaby -  Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wyd. MAC

 

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami zgodnie z harmonogramem grupy.

Język angielski - piątek 10.00 - 10.30

Rytmika - środa 11.00 - 11.30 

Religia - wtorek 14.30 - 15.00 , piątek 14.00 - 14.30

 

Program YELLOW HOUSE ENGLISH "Tom and Keri "  - codziennie

liczba odwiedzin: 13424483