MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Informacje dla rodziców Wydarzenia w grupie - zdjęcia FILMIKI

Grupa MYSZKI

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MYSZKI

Godziny pracy grupy: 7.00 - 17.00

7.00 –8.30

 

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
 • Przygotowania do śniadania
   

8.30 –9.00

 

 • Śniadanie- wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.
   

9.00 - 11.30

 

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Przygotowanie do obiadu
   

 

11.30 - 12.00

 

 • Obiad- doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się. 
   

 

12.00 - 14.15

 

 • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające. 
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
 • Pobyt na świeżym powietrzu. 
   

14.15 - 14.45

 

 • Podwieczorek-zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych.
   

 

14.45 - 17.00

 

 • Rozchodzenie się dzieci.
 • Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu aktywności. 

 

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, gimnastyka, rytmika, zajęcia z języka angielskiego, religia- zgodnie z harmonogramem grupy. 

Rytmikaśroda 10.30 - 11.00

Język angielski czwartek 11.00 - 11.30

Gimnastyka -10.00

Religia - poniedziałek 9.30- 10.00 ,  środa 13.30- 14.00

 

liczba odwiedzin: 13424435