MENU

ZADANIA DZIAŁANIA Asystenci kulturowi

UNICEF - DZIAŁANIA

ZADANIA

 

 

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ :

1. Warsztaty językowe: podnoszenie kompetencji językowych, zmniejszanie bariery językowej, wyrównywanie szans edukacyjnych.

2. Warsztaty muzyczno-taneczno-teatralne: regularne spotkania przy muzyce, dające uczestnikom możliwość relaksu, wyrażenia swoich emocji i zdrowego ruchu, przygotowanie spektakli teatralnych w oparciu o dzieła kultury obu krajów, kształtowanie postawy twórczej w życiu codziennym.

3. Warsztaty ekologiczne-artystyczne: kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie dzieci na piękno i wyrażanie go poprzez sztukę.

4. Przestrzeń wyobraźni dziecka - integracja i rozwój. Cel: rozwój kompetencji społecznych, przełamywanie barier, skuteczna komunikacja i tolerancja. Bajkoterapia.

5. Zajęcia z grami planszowymi.

6. Czytanie książek i oglądanie filmów. Zajęcia, podczas których dzieci i młodzież będą się integrować i kształtować swoje kompetencje społeczne.

7.Mali badacze tajemnic przyrody: zabawy i eksperymenty integrujące dzieci oraz rozbudzające ich zainteresowanie nauką i chęć zdobywania wiedzy.

8.Zajęcia sportowe.

 

1. Практичні заняття мовні: підвищення мовної компетенції, зменшення мовного бар'єру, вирівнювання освітніх можливостей.

2. Практичні заняття музичні, танцювальні та театральні: регулярні зустрічі з музикою, що дають учасникам можливість розслабитися, виразити свої емоції та насолодитися здоровим рухом, підготовка театральних постановок на основі культурних творів обох країн, формування творчого ставлення до повсякденного життя.

3. Практичні заняття екологічно-мистецькі: формування екологічного світогляду, виховання у дітей почуття прекрасного та вираження його через мистецтво.

4. Простір дитячої уяви - інтеграція та розвиток. Мета: розвиток соціальних навичок, подолання бар'єрів, ефективної комунікації та толерантності. Казкотерапія.

5. Заняття з настільними іграми.

6. Читання книг та перегляд фільмів. Заняття, під час яких діти інтегруватимуться та розвиватимуть свої соціальні компетенції.

7. "Маленькі дослідники таємниць природи": ігри та експерименти для інтеграції дітей, пробудження в них інтересу до науки та бажання вчитися.

8. Заняття спортивні.

liczba odwiedzin: 13806023