MENU

Deklaracja dostępności strony internetowej Informacja w języku łatwym do czytania ZDJĘCIA BUDYNKU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


 

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mp93katowice.edupage.org/

Data publikacji strony internetowej: 2011.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 93, Maria Struzik, e-mail: mp93katowice@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 203 00 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

3. W budynku na parterze  znajduje się hol. Po przeciwległych stronach holu znajduje się klatka schodowa prowadząca na piętro.

4. Na terenie przedszkola znajduje się parking dla samochodów dostawczych.

6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

7. W przedszkolu jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w określone dni – poniedziałek - czwartek w godz.8.00-12.00.


 

liczba odwiedzin: 13436522