MENU

O grupie KRASNALE Informacje dla rodziców KRASNALE Ramowy rozkład dnia KRASNALE Wydarzenia Prezentacje Tematyka kompleksowa KRASNALE NAUCZANIE ZDALNE

Ramowy rozkład dnia KRASNALE

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY KRASNALE

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  REALIZOWANA JEST W GODZINACH  POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Godziny pracy grupy:

8.00 -15.00 (poniedziałek, środa, piątek)

8.00 - 15.30 (wtorek, czwartek)

 

  8.00 – 8.30

 

 

 

 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
 • Przygotowania do śniadania, kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny.

  8.30 – 9.00

 

 • Śniadanie
 • Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

  9.00 –11.30

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Religia ( zgodnie z harmonogramem)
 • Przygotowanie do obiadu

 11.30 – 12.00

 

 • Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajenie do zdrowego odżywiania się

 12.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony.
 • Pobyt na świeżym powietrzu
 • Przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 15.00

 

 

 

15.00

 

15.00 - 15.30 (wtorek, czwartek)

 

 • Podwieczorek - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.
 •   Rozchodzenie się dzieci.

 

 • Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci

 

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami: logopeda, psycholog, zajęcia z rytmiki i języka angielskiego zgodnie z harmonogramem grupy.

liczba odwiedzin: 9339127