MENU

O grupie KRASNALE Informacje dla rodziców KRASNALE Ramowy rozkład dnia KRASNALE Wydarzenia Prezentacje Tematyka kompleksowa KRASNALE NAUCZANIE ZDALNE

Informacje dla rodziców KRASNALE


 

 
                                                                  

   Regulamin wewnątrzprzedszkolnego

   konkursu plastycznego

  „ TUTAJ BYŁEM”

 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców wszystkich grup przedszkolnych MP NR 93

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie do aktywności twórczej i promowanie talentów artystycznych dzieci
 • rozbudzenie zainteresowania zabytkami i ciekawymi miejscami regionu Śląska
 • nawiązywanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • integrowanie  środowiska przedszkolnego
   

Czas wykonania pracy konkursowej:  od 02.10  do 23.10. 2023

Termin składania prac: od 23.10 – 31.10.2023
 

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie biorą udział dzieci wszystkich grup wiekowych MP nr 93 z rodzicami.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez jedno dziecko wspólnie z rodzicem  jednej pracy plastycznej.
 • Każda praca powinna być oznaczona wizytówką w prawym dolnym rogu:
 • Imię, nazwisko  i wiek dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej
 • Technika pracy – dowolna, płaska
 • Format pracy - A4 lub  A3
   

Ogłoszenie wyników:

 • Jury Konkursu wyłoni laureatów konkursu (I, II, II miejsce) w trzech grupach wiekowych
 • Wszystkie zebrane prace będą wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w holu przedszkola.
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani  03.11.2023 na tablicy ogłoszeń  oraz przez stronę internetową MP93 w Katowicach
 • Jury przyzna nagrody i dyplomy w przedszkolu  - 08.11.2023
   

Koordynatorki konkursu: Maria Soszka (Krasnale), Ewa Ludwiczak ( Słoneczka

 

liczba odwiedzin: 13424383