MENU

Miejskie Przedszkole nr 93 ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW POSZUKUJEMY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Kadra pedagogiczna

POSZUKUJEMY PEDAGOGA SPECJALNEGO

 

 

 

12.04.2023r.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach nadal poszukuje pedagoga specjalnego na 9,5 godziny tygodniowo oraz na 1 godzinę nauczyciela surdopedagoga i na 1 godzinę nauczyciela logopedy w ramach rewalidacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

KONTAKT:

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach

tel. 32 203 00 62

mail: mp93katowice@op.pl

1.09.2022r.


ZATRUDNIMY PEDAGOGA SPECJALNEGO NA 9,5/22 ETATU OD ZARAZ

WYMAGANIA:

Stanowisko pedagoga specjalnego może zajmować osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą także posiadały inne osoby:

  • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

KONTAKT:

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach

tel. 32 203 00 62

mail: mp93katowice@op.pl

 

liczba odwiedzin: 13424165