MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia i plan zajęć dodatkowych Informacje dla rodziców Tematyka miesięczna Ważne daty Wydarzenia w grupie Projekty Edukacyjne, innowacje

PSZCZÓŁKI

Tematyka miesięczna

GRUDZIEŃ

 

Tematyka kompleksowa:

 

Tydzień I       Domowi ulubieńcy. (4.12. – 8.12.)

Tydzień II      To już zima. ( 11.12. – 15.12.)

Tydzień III    Święta tuż, tuż. ( 18.12. – 22.12.)

Tydzień VI    Zwierzęta są głodne. (27.12. – 29.12.)

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

- poznanie zwierząt domowych

- uświadomienie konieczności dbania o domowe pupile

- zwrócenie uwagi na właściwe traktowanie zwierząt domowych

- zapoznanie z oznakami nowej pory roku

- utrwalenie charakterystycznych cech aktualnej pory roku

- zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia

- wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej oraz w gronie rodzinnym

- kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt poprzez dokarmianie ich w trudnych zimowych warunkach

- rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- umuzykalnianie dzieci

- rozwijanie sprawności manualnych

- doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

 

 

LISTOPAD

 

Tematyka kompleksowa:

 

Tydzień I       Pada deszcz (30.10. – 03.11.)

Tydzień II      Dbamy o zdrowie (06.11. – 10.11.)

Tydzień III     Tutaj rosły paprocie (13.11. – 17.11.)

Tydzień IV     Urządzenia elektryczne (20.11. – 24.11.)

Tydzień V      My som stond - Tydzień śląski. (27.11. – 01.12.)

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z oznakami późnej jesieni

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • nauka piosenki.

 • rozwijanie umiejętności liczenia.

 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 • zachęcanie do używania chusteczek podczas kataru

 • umuzykalnianie dzieci.

 • rozwijanie umiejętności wycinania

 • rozwijanie orientacji przestrzennej

 • poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego

 • rozwijanie umiejętności szeregowania

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie mowy

 • wyznaczanie kierunku względem siebie, stosuje słowa: przed siebie, za siebie, w bok

 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku.

 • wycinanie proste elementu – koła.

 • liczenie w zakresie czterech

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 

Tydzień I       Jesień w sadzie (2.10 - 6.10)

Tydzień II      Jesień w ogrodzie (9.10 - 13.10)

Tydzień III    O sobie samym (16.10 - 20.10)

Tydzień VI    Moje zmysły (23.10 - 27.10)

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

- rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowani poczucia rytmu

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

- porównywanie długości

- stosowanie pojęć : długi, krótki, dłuższy od, krótszy od

- używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,

- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

- poznanie nazw wybranych części ciała

- wymienianie do czego służą określone części ciała

- rozwijanie zmysłu dotyku, rozpoznawanie przedmiotów twardych i miękkich

- dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- umuzykalnianie dzieci, reagowanie na sygnał w muzyce

- uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,

- utrwalenie nazw kolorów

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 

Tydzień I W przedszkolu (04.09. – 08.09.)

Tydzień II Droga do przedszkola (11.09. – 15.09.)

Tydzień III Nadeszła jesień (18.09. – 22.09.)

Tydzień IV Co robią zwierzęta jesienią (25.09. – 29.09.)

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie narządów zmysłów, 
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren, 
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie,
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego, 
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości, 
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce, 
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem, 
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie,
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego, 
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości, 
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce, 
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy i pamięci, 
 • utrwalanie oznak jesieni, 
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu, 
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt leśnych oraz ptaków,
 • utrwalenie nazw zwierząt żyjących w lecie,

 

 

liczba odwiedzin: 13457664