MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia i plan zajęć dodatkowych Informacje dla rodziców Tematyka miesięczna Ważne daty Piosenki i wierszyki Wydarzenia w grupie

PSZCZÓŁKI

Ramowy rozkład dnia i plan zajęć dodatkowych

 

RAMOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY PSZCZÓŁKI

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH  OD 7.00  DO 13.00

Godziny pracy grupy: 8.00 - 1500

 

08.00-08.30

Zabawy integrujące grupę.

Zabawy ruchowe.

Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety
i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności.

8.30 – 9.00

Śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 – 11.30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Pobyt na świeżym powietrzu.

Przygotowanie do obiadu.

Religia ( zgodnie z harmonogramem)

11.30- 12.00  

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się.

12.00 – 14.30

Zajęcia relaksacyjne i wyciszające.

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-15.00

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieciom

15.00

Rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o 

„Program Wychowania Przedszkolnego” Wiesławy Żaby -  Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wyd. MAC

 

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami zgodnie z harmonogramem grupy.  

Rytmika - poniedziałek 10.30- 10.45

Religia - wtorek 9.00 - 9.15, czwartek 10.45 – 11.00

Język angielski - środa 9.00 - 9.15

liczba odwiedzin: 9339137