MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Informacje dla rodziców Ważne daty Wydarzenia w grupie Zajęcia dodatkowe Kalendarium

Grupa MOTYLKI

Informacje dla rodziców

                                         Regulamin wewnątrzprzedszkolnego

                                                 konkursu plastycznego

                                                „ SPORT W MOJEJ RODZINIE”

 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców  wszystkich grup przedszkolnych

 

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie do aktywności twórczej i promowanie talentów artystycznych dzieci
 • nawiązywanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • integrowanie  środowiska przedszkolnego

 

Termin składania prac:

 • Konkurs trwa od 10.10 – 28.10.2022
 • Prace należy składać w Miejskim Przedszkolu  nr 93 u nauczycieli  w grupach: KRASNALE - Marii Soszki  i SŁONECZKACH - Ewy Ludwiczak

 

Warunki uczestnictwa:

 • W  konkursie biorą  udział dzieci w wieku przedszkolnym  (od 3 do 7 lat), uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach wraz z rodzicami.
 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez  jedno dziecko wspólnie z rodzicem - jednej pracy plastycznej.
 • Każda praca powinna być oznaczona przez wskazanie:
 1. Imienia, nazwiska  i wiek dziecka
 2. nazwa grupy przedszkolnej
 • Technika pracy – dowolna, płaska
 • Format pracy - A4 lub  A3

Ocena prac:

 • Oceny pracy dokona dyrektor i wybrani nauczyciele  MP93
 • Jury Konkursu wyłoni laureatów konkursu (I, II, II miejsce) w trzech grupach wiekowych
 • Kryterium wyłonienia zwycięzców:

a) pomysł

b) zgodność treści pracy z tematem konkursu

c) wkład dziecka włożony w  wykonanie pracy

d) kompozycja i walory artystyczne

 • Wszystkie zebrane prace będą wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w holu przedszkola.

Ogłoszenie wyników:

 • O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani  04.11.2022 na tablicy ogłoszeń  oraz przez stronę internetową MP93 w Katowicach
 • Jury przyzna nagrody i dyplomy podczas obchodów Dnia Niepodległości w przedszkolu  - 10.11.2022

 

Organizatorzy:

 • mgr Maria Soszka
 • mgr Ewa Ludwiczak

 

 

 

 
 
liczba odwiedzin: 10699394