MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Ważne daty Informacje dla rodziców Zajęcia dodatkowe Kalendarium

Grupa MOTYLKI

Tematyka miesiąca

 
TEMATYKA NA LISTOPAD
30.10-3.11 - JAKIE SĄMOJE OBWIĄZKI?
6- 10.11 - CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE?
13-17.11 - JAKI JEST MÓJ KRAJ?
20-24.11 - GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ MAŁĄ I WIELKĄ NIEDŹWIEDZICĘ?
27.11-1.12 TYDZIEŃ ŚLĄSKI
 

CELE GŁÓWNE

 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości,
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych,
 • przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii,
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa o nazwy wykonywanych czynności,
 •  kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu,
 • stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, między; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu,
 • ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu,
 •  wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał
 • uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych,
 • ćwiczenie pamięci: prezentowanie wyuczonego wiersza,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania,
 • spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie,
 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych,
 • zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka,
 • rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
 • kształtowanie postawy patriotycznej
 • przybliżenie wiadomości związanych z Polską, jej historią, geografią, zwyczajami itp.
 • utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych oraz ich znaczenia;
 
TEMATYKA NA PAŹDZIERNIK
2-6.10 - JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
9- 13.10 - KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?
16-20.10 - CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
23-27.10 - JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA
 

CELE GŁÓWNE

 

• kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

• zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza,

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • kształcenie poczucia rytmu,

• rozwijanie mowy,

• doskonalenie dykcji i artykulacji,

• zapoznanie z zawodem nauczyciela,

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,

• zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych,

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,

• rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem,

• poznawanie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt jesienią,

• rozwijanie umiejętności matematycznych.

• wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu.

 


 

 
TEMATYKA NA WRZESIEŃ
1.09 - WSPOMNIENIA Z WAKACJI
4.09 -8.09- PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU
11.09-15.09 - BEZPIECZEŃSTWO
18.09 - 22.09 - MOJE SUPERMOCE
25.09- 29.09 - IDZIE JESIEŃ...
 
CELE GŁÓWNE:
 • poznanie i przypomnienie zasad panuj ących w przedszkolu
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania
 • wdrażanie do samodzielnego zaspakajania potrzeb fizjologicznych
 • usprawnianie motoryki dużej
 
liczba odwiedzin: 13424117