MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka miesiąca Informacje dla rodziców Ważne daty Wydarzenia w grupie Zajęcia dodatkowe Kalendarium

Grupa MOTYLKI

Tematyka miesiąca

TEMATYKA NA LUTY
30.01 - 3.01 - MUZYCZNY KARNAWAŁ
6.02 - 10.02 - NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
13.02 - 17.02 - ZIMA I ZWIERZĘTA
23.01- 27.01 -TEATR

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 

 

wzbudzanie ciekawości badawczej dziecka,

 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej,
 • poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki,
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiedzy o kosmosie,
 • rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie empatii wobec członków rodziny,
 • poszerzanie słownictwa czynnego,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozszerzanie doświadczeń sensorycznych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 
TEMATYKA NA STYCZEŃ
02.01 - 05.01 - MIJAJĄ DNI, MIEIĄCE, LATA
9.01 - 13.01 - BABCIA I DZIADEK
16.01 - 20.01 - BUDOWLE
23.01- 27.01 -BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI
 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc luty:

 • zachęcanie do składania życzeń,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie mowy.
 • dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku.
 • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie,
 • rozwijanie empatii
 • kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • rozwijanie małej motoryki,
 • wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich,
 • utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom,
 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie postaw proekologicznych
 • uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą),
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • zachęcanie do dokarmiania zwierząt,
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą
 • rozwijanie więzi z rodziną
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4, z zastosowaniem liczebników głównych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych,
 • kształtowanie postawy szacunku do osób starszych,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wdrażanie do odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw
 • doskonalenie samodzielnego ubierania się i rozbierania
 • utrwalanie samodzielnego zaspakajania potrzeb fizjologicznych
 • usprawnianie motoryki dużej.

 

 

TEMATYKA NA GRUDZIEŃ
27.11 - 2.12 - TYDZIEŃ ŚLĄSKI
5.12 - 9.12 - JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONEM LAT
12.12 - 16.12 - IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
19.12- 23.12 -IDĄ ŚWIĘTA
27.12 - 30.12 - POCZYTAJ MI MAMO
 
 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 

 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • poznanie tradycji i zwyczajów śląskich,
 • poznanie regionu – Śląska
 • poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
 • poznanie tradycji związanych z Mikołajem,
 • wzbudzanie ciekawości badawczej dziecka,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów,
 • kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki,
 • poznawanie nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny,
 • poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki,
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiedzy o książkach,
 • rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego,
 • rozwijanie mowy i myślenia.
 
TEMATYKA NA LISTOPAD
2.11 - 4.11 - MOJA RODZINA
17.11-10.11 - MÓJ DOM
14.11 - 18.11 - MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
21.11- 25.11 - MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
 
 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc listopad:

 

 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie empatii wobec członków rodziny,
 • kształtowanie pojęcia para,
 • poszerzanie słownictwa czynnego,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • poznanie  numeru alarmowego 112,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • propagowanie zdrowego żywienia
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozszerzanie doświadczeń sensorycznych,
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków.
 
TEMATYKA NA PAŹDZIERNIK
3.10 - 7.10 - IDZIE JESIEŃ... PRZEZ OGRÓD I SAD
10.10-14.10 - IDZIE JESIEŃ... DO ZWIERZĄT
17.10 - 21.10 - CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
24.10- 28.10 - IDZIE JESIEŃ... Z DESZCZEM
 
 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc październik:

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
 • zachęcanie do spożywania owoców i warzyw i ograniczania niezdrowych pokarmów.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
 • zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wdrażanie do odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania
 • wdrażanie do samodzielnego zaspakajania potrzeb fizjologicznych
 • usprawnianie motoryki dużej

 

 
 
TEMATYKA NA WRZESIEŃ
1.09 - 2.09 - PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU
5.09-9.09 - TO JESTEM JA
12.09 - 16.09 - MOJA GRUPA
19.09- 23.09 - IDZIE JESIEŃ...
26.09 - 30.09 - MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
liczba odwiedzin: 10699027