MENU

O grupie Informacje dla rodziców Ramowy plan dnia Kalendarium Wydarzenia w grupie Ważne daty Tematyka miesiąca Zajęcia dodatkowe Filmy i prezentacje

RYBKI

Ramowy plan dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE RYBKI

Godziny pracy grupy: 600-1600

6.00 – 8.30

 

·         Zabawy integrujące grupę

·         Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

·         Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny i intymności.

8.30 – 9.00

·         Śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 –11.30

 

·         Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

·         Pobyt na świeżym powietrzu

·         Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00

·         Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się

12.00-14.15

·         Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

·         Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny , wolniejszy lub przyspieszony.

·         Pobyt na świeżym powietrzu

         Zajęcia z religii

·         Przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.45

·         Podwieczorek – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

14.45– 16.00

·         Rozchodzenie się dzieci

·         Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieciom

·         Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka  w odniesieniu do wielu aktywności

 

 

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia ze specjalistami: psycholog, logopeda, rytmika, zajęcia z  języka angielskiego, - zgodnie z harmonogramem grupy  

 

 

liczba odwiedzin: 10699728