MENU

Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

Lp

Rodzaj czynności

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

 w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 27 luty 2023r. do    03marca 2023r.

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2023r. od godz. 11:00

do 23 marca 2023 r. do godz. 10:00

 

od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 08:00

 do 19 kwietnia 2023r. do godz. 10:00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 13 marca 2023 r. od godz. 11:00

 do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00

 

od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 8:00

 do 19 kwietnia  2023 r. do godz. 15:00

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2023 r.

o godz. 13:00

 

24 kwietnia 2023 r.            o godz. 13:00

 

5

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 31 marca 2023 r. od godz. 13:00

do 06 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

od 24 kwitnia  2023 r. od godz. 13:00

do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

13 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

 

 

28 kwietnia  2023 r.           o godz. 13:00

liczba odwiedzin: 13424491