MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

ZASADY ODPŁATNOŚCI


 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE:

 Opłata za zajęcia realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za jedną godzinę świadczeń.

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 5,50zł

 

Termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 - go każdego miesiąca.

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki karne.

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole jest indywidualny dla każdego rodzica.

 

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa deklaracja zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem). 


Podstawa prawna:

Odpłatność za świadczenia udzielone przez przedszkole realizowana jest w oparciu o:

Uchwałę RM z dnia 2018-07-26
Nr: LVIII/1 201/18
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest miasto Katowice


Udostępniający: MARIA STRUZIK
Wytwarzający/Odpowiadający: MARIA STRUZIK
Czas udostępnienia: 01.09.2014r.
Czas wytworzenia: 01.09.2007r.


 

liczba odwiedzin: 13436252