MENU

BIP STRONA GŁÓWNA SIEDZIBA DYREKTOR ORGANY PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJATEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTA PRACY OFERTA PRACY - ogłoszenie wyników Zamówienia publiczne - zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP Zużyte składniki majatku ruchomego Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

BIP

Zużyte składniki majatku ruchomego

11.04.2016r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach.

            Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach  działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114,poz.761)  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 25 kwietnia 2016r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach na adres:

Miejskie Przedszkole nr 93
ul. Łętowskiego 24
40-648 Katowice

 Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

 O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Załącznik do ogłoszenia - pdf.

liczba odwiedzin: 9355501