MENU

O grupie Ramowy rozkład dnia Tematyka kompleksowa Ważne daty Filmy i zdjęcia Projekty i innowacje realizowane w grupie Biedronki NAUCZANIE ZDALNE

Grupa BIEDRONKI

Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE BIEDRONEK

Godziny pracy grupy: 6.00 – 16.00

6.00 – 8.30

 

 • Zabawy integrujące grupę

 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe

 • Przygotowania do śniadania. Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności stosowania zasad higieny.

8.30 – 9.00

 

 • Śniadanie – wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00 –11.30

 

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 • Pobyt na świeżym powietrzu. 

 • Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00

 

 • Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego odżywiania się

12.00-14.00

 

 • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny , wolniejszy lub przyspieszony.

 • Pobyt na świeżym powietrzu

 • Przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30

 

 • Podwieczorek – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
  Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku.

14.30 – 16.00

 

 • Rozchodzenie się dzieci

 • Wspieranie samodzielnej eksploracji świata,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu aktywności

 

Ramowy rozkład dnia poszerzony jest o zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, religii, zajęć rozwijających uzdolnienia sportowe wg. osobnego harmonogramu,

 

liczba odwiedzin: 13424135